Optel Bewindvoering is een kantoor met een professionele bewindvoerder die mensen helpt  die in financiële problemen dreigen te komen of die al problematische schulden hebben. Misschien bezoekt u onze website voor een familielid, relatie of cliënt die op financieel of administratief gebied bescherming nodig heeft. Wij treden op voor mensen met schulden, bijvoorbeeld ten gevolge van sociaal-maatschappelijke of psychische problematiek. Jongeren en ouderen die - om wat voor reden dan ook - in problemen komen en grip verliezen op hun financiële administratie, krijgen bescherming.